Despre noi

Social – democraţia modernă susţine:

   • O economie de piaţă socială (economie mixtă), cu prevederi legale pentru protejarea municitorilor, consumatorilor şi întreprinzătorilor mici;
    Susţinerea comerţului etic şi echitabil, bazat pe dialog, transparenţă şi echitate, ca alternativă la principiul liberal al liberului schimb;
    Un sistem extensiv şi complex de protecţie socială pentru a contracara efectele sărăciei şi pentru a-i proteja  pe cei care nu pot să lucreze într-un sistem de piaţă liberă (şomerii, tinerii, pensionarii, etc. );
   • Un sistem de taxare progresivă, pentru a redistribui venitul în societate;
   • Sisteme publice de învaţământ, îngrijirea copilului şi sănătate, finanţate de către stat;
   • Condiţii minime garantate prin lege pentru muncitori (salariu minim, protecţie împotriva concedierii necinstite, etc.);
   • Protecţia mediului şi suveranitatea principiului sustenabilităţii şi a dezvoltării durabile;
   • Multiculturalism, drepturile minorităţilor, şi o politică relativ deschisă faţă de migraţie;
   • Susţinerea Drepturilor sociale ca extensie complementară şi modernizatoare a Drepturilor omului;
   • O politică socială seculară şi progresivă;
   • O politică externă care suportă promovarea democraţiei, pacifism şi, unde este posibil, multilateralism.

Partidul Socialiştilor Europeni

aduce laolaltă partidele socialiste, social – democrate şi laburiste din Uniunea Europeană. PES are 33 de membri din cele 28 de state membre UE, la care se adaugă  Norvegia. De asemenea, PES are 9 partide cu statut de asociat, şi 9 cu statut de observator. În esenţă o mare familie de stânga, condusă de preşedintele Sergei Stanishev şi de secretarul general Achim Post.

Ţelurile fundamentale ale PES pot fi subsumate astfel:

   • Întărirea mişcării social – democrate în întreaga Europă;
   • Dezvoltarea de parteneriate durabile şi de modele ale cooperării între partidele naţionale, grupurile parlamentare naţionale, grupul parlamentar PES, Organizaţia de Femei a PES, ECOSY şi alte organizaţii social – democrate;
   • Definirea, susţinerea şi implementarea de politici comune;
   • Adoptarea unui Manifest comun pentru alegerile parlamentare europene.

Liderii PES se întâlnesc de trei sau patru ori pe an pentru a discuta probleme fundamentale şi pentru a adopta rezoluţii comune. Preşedinţia este forul suprem al PES şi este responsabil cu deciziile politice. Echipa de Coordonare (secretarii internaţionali) se întâlneşte la fiecare 2 luni pentru a pregăti activităţile comune.

Internaţionala Socialistă

este organizaţia mondială a partidelor social democrate şi laburiste, reunind 161 de partide şi organizaţii politice de pe toate continentele. Internaţionala Socialistă îşi are originile în Internaţionala a Doua, din 1889, însă funcţionează în această formă actuală din 1951, când a fost re-înfiinţată prin Congresul de la Frankfurt. De atunci rolul şi numarul membrilor Internaţionalei a crescut semnificativ, doar în anii ’90 numărul membrilor dublându-se. Partidele social democrate şi laburiste reprezintă actori semnificativi pe scena politica internaţională, numeroase partide membre ale Internaţionalei fiind în avangarda progresului politic şi instituţional. Partidul Socialiştilor Europeni este membru asociat şi un partener esenţial al Internaţionalei Socialiste.